Firms of Endearment

 

Firms of Endearment.

Hoe wereldklasse bedrijven profiteren van passie en roeping (purpose).

Het boek is geschreven door Raj Sidosia, Jag Sheth en David Wolf. Firms of Endearment zijn bedrijven om van te houden.

Firms of Endearment is voor mij een bevestiging van waar ik al langer in geloof, namelijk ‘mangement by love. Ergens rond 1998 kwam ik in contact met de boeken van de Duitse trendwatcher Gerd Gerken (1992). Zijn boek Management by love sprak me ontzettend aan en gaf me hoop voor de toekomst. Hij noemde toen al een aantal zaken, die tijdens de kredietcrisis weer erg actueel  zijn geworden. Hij introduceerde het begrip liefde als belangrijk thema voor organisaties en directies. Het klinkt misschien wat zweverig, maar als je het interpreteert als aandacht, zorg en toewijding dan gaat het over de thema’s die nu weer spelen. Hij noemt:

Liefde voor verantwoordelijkheid

Dat is de liefde voor de evolutie, dat wil zeggen de opeenvolging van generaties. Het is de liefde voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

Liefde voor de natuur

Hier gaat het om de ecologie, die de economie beïnvloedt. Het is de liefde en zorg voor het milieu en duurzaam ondernemen.

Liefde voor de vooruitgang

Dat is de liefde voor het veranderen, verbeteren en vervolmaken van wat er nu is. De liefde voor onderzoek, ontwikkeling en creativiteit. Het is ook de liefde voor het menselijke vermogen om problemen op te lossen.

Liefde voor de markt

Dat is de liefde voor de klanten en hun behoeften. Het is meer gericht op co-creatie dan op manipulatie. Het is gericht op de dialoog en samenwerking met de markt en de klanten.

Liefde voor de samenleving en cultuur

Dat is de liefde om echte meerwaarde te creëren voor de samenleving in plaats van de gerichtheid op korte termijn winst, omdat een waardevolle bijdrage leveren meer energie geeft, dan winst en cijfers.

Liefde voor je product

Dit is de liefde voor kwaliteit en innovatie. Het gaat om het maken van betrouwbare kwaliteitsproducten die hun prijs waard zijn. Tegelijkertijd wil je met de producten een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Liefde voor medewerkers

Medewerkers worden niet meer gezien als een radertje in een machine, maar als mensen die met plezier willen werken en door middel van hun werk zichzelf kunnen ontplooien.

 

Firms of Endearment zijn erop uit hun waarde voor de samenleving als geheel te maximaliseren, dus niet alleen voor aandeelhouders. Ze creëren emotionele, spirituele, sociale, culturele, ecologische, intellectuele en financiële waarde. Mensen die in contact komen met deze organisaties voelen zich veilig, zeker en zijn er vol van. Ze vinden het fijn om met en voor die bedrijven te werken. Ze kopen van ze, investeren erin en zien ze graag als deel van hun omgeving.

Kenmerken van Firms of Endearment.

1. Zij hebben een bedoeling, die van binnenuit komt, die iets te maken heeft met de wereld een beetje mooier, beter, anders maken. Het doel heeft niets te maken met winst maken.

2. Ze zetten de belangen van alle belanghebbenden op een lijn en verbinden die met elkaar.

3. De top van de organisaties heeft een gemiddeld salaris.

4. De top heeft een open deur politiek, dat betekent dat iedereen van hoog tot laag er kan binnenlopen en met signalen en verbetervoorstellen kan binnen komen.

5. Ze betalen hun medewerkers over het algemeen hogere salarissen dan andere bedrijven in hun branche

6.  Ze steken heel veel tijd in opleiding en training van hun personeel.

7. Medewerkers zijn loyaler en hun uitstroom is relatief laag

8. Ze geven medewerkers zoveel bevoegdheden en ruimte zodat ze er zeker van zijn dat de klanten na elke interactie met het bedrijf geholpen zijn en blij weggaan.

9. Ze nemen vooral mensen aan die passie voor het product, werk, vak en het bedrijf hebben.

10. Ze maken de ervaring met de organisatie bewust menselijk voor personeel en klanten.

11. Ze maken een uniek contact met klanten en gaan diepgaande relaties met hen aan

12. Hun marketing kosten zijn veel lager, omdat ze echte relaties met klanten hebben.

13. Ze zien hun leveranciers als partners en werken met hen samen om te zorgen dat de eigen organisatie beter wordt en die van de leverancier ook.

14. Ze handelen in de geest van de wet in plaats van volgens de regels van de wet.

15. Ze zien de cultuur van de organisatie als hun grootste bezit en primaire bron van concurrentievoordeel

16. De cultuur is bestand tegen korte termijn, incidentele druk, maar kan zich als het nodig is snel aanpassen

17. Kwantitatieve informatie, zoals omzet, prognose etc. zijn belangrijk, maar de kwalitatieve informatie vinden zij belangrijker.

 

Zij zien medewerkers als bron in plaats van als hulpbron. Ze werken aan een klimaat van vertrouwen door iedereen te respecteren, door informatie te delen met alle belanghebbenden (transparantie) en door met elkaar samen te werken. Ze geven bevoegdheden aan medewerkers, zodat zij het beste voor hun klant kunnen doen. Ze zorgen voor een leuke, collegiale, productieve en betekenisvolle werkomgeving. Ze werken met een ontspannen concentratie die het plezier en de productiviteit bevordert. Mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en er is een balans tussen resultaten halen en eigen privé behoeften en verplichtingen nakomen.

Waardering, erkenning en successen vieren staan hoog in het vaandel.

Er is een verbinding tussen mensen aan de top en de mensen op de vloer. Ze ontmoeten elkaar regelmatig.

 

Zij geloven dat betrokken medewerkers zorgen dat klanten betrokken raken en dat de keten van betrokkenheid winstgevend is.

Betrokken medewerkers leiden tot hogere service, hogere productie en hogere kwaliteit, dit leidt tot hogere klanttevredenheid, dat leidt tot hogere verkoopcijfers en dat leidt tot meer winst en dat leidt tot hogere winst voor de investeerders.

Zij geloven dat je eerst een goede relatie met je klant moet opbouwen en dat je bestaande klanten moet laten zien dat je blij met ze bent, voordat ze zaken gaan doen. Ze streven ernaar hun aanbod op de werkelijke behoeften van de klant af te stemmen.

Vertrouwen is de uitkomst van hoe goed het bedrijf alle belanghebbenden dient en aan hun behoeften tegemoet komt.

 

Zij zien de cultuur als het geheime ingrediënt van de organisatie.

Kenmerken van die cultuur zijn:

Leren, vertrouwen, verbondenheid en wederzijds afhankelijkheid, integriteit en verbondenheid, loyaliteit, respect, eenheid en erbij horen. zorgzaam, plezier, lol. 

Inloggen
marietakoopmans.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!